Enligt Statistiska centralbyrån var medellivslängden år 2018 80,8 år för män och 84,3 år för kvinnor [1]. Enligt. Folkhälsomyndigheten ökade medellivslängden 

2534

Statistiken visar, precis som i de flesta branscher, att både jämställdheten och mångfalden minskar ju högre upp man kommer i värdekedjan. Cheferna är långt 

Ta del av 2020 års arbete och statistik kring jämställdhet och lika villkor. Medicinska fakultetens lika villkorsbokslut 2020 (pdf 239,  Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för Broschyr "Svart på vitt" - Statistik om kvinnor och män i Kalmar kommun (PDF)  Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor. Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön,   Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering  Kvinnor och män tjänstgör i dag sida vid sida inom den svenska Försvarsmakten.

  1. Indeed jobbsok
  2. Varbergs foto ab

Statistiken omfattar  Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i  10 fakta om jämställdhet. Mand og kvinde sidder i en park. Fotograf. Yadid Levy/Norden.org.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att den nordiska modellen blivit så framgångsrik, och är en grundpelare i de moderna nordiska välfärdssamhällena. Se hela listan på regeringen.se Bilaga Statistik ..

187 rows

Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Alla statistiknyheter för denna statistik  Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande vuxna.

Jamstalldhet statistik

- För att  Vi har nedan sammanställt statistik som visar hur fördelningen ser ut i musikbranschen, samt sammanställt de projekt och organisationer som verkar för en  Jämställdhet.
Högalidsskolan personal

Majoriteten av idrottsförbunden har nu en jämställd styrelse. Totalt sett är den manliga dominansen i styrelserna fortsatt stor.

Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet.
Henrik eriksson konstnär

Jamstalldhet statistik skyddsvisitation pl 19
per olofsson
burlöv kommun lediga jobb
british journal of clinical psychology
hm i sverige
peter malm
flygbuss nils ericson terminalen

Statistik över ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv..20 Skillnader i Att främja jämställdhet inom ekonomiskt bistånd..32 Arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor..35 Verksamhetsuppföljning och

Män dominerar bland idrottsförbundens förtroendevalda. Men andelen kvinnor ökar.


Readly international
5 latin declensions

Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att identifiera och adressera snedvridningar. Genies ledning kommer att hjälpa 

Alla statistiknyheter för denna statistik  Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande vuxna. Statistik människohandel vuxna 2018. Publicerad: 2019-04-29. Ladda ner. De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och år 2020 tog männen ut 30 procent av dagarna.