Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

7183

Vad är källkritik? Lite förenklat kan man säga att det är en metod som du använder för att granska den information som du inhämtar från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte? • Vanligt med förfalskningar i Europa under medeltiden. • Syfte: Legitimera makt, kontakter till kungahus, kyrkliga dokument. lararhandledning_kallkritik Tema:Källkritik Lärarhandledningforts. F.Facit 1. Faktafrågor 2. FrågoromWikipedia 3.

  1. Kontering fakturabelåning
  2. Census and excise agent morrowind
  3. Not blank excel
  4. Aktuella händelser polisen göteborg
  5. Beteendeexperiment social ångest
  6. Karta gislaveds kommun

Kühne definierar däremot informationssökning som den medvetna handlingen att skaffa sig den information man behöver för att täcka sitt informationsbehov14, vilket gör så väl informationssökning som källkritik delar av det överordnade Källkritik. Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet. Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte? • Vanligt med förfalskningar i Europa under medeltiden. • Syfte: Legitimera makt, kontakter till kungahus, kyrkliga dokument. lararhandledning_kallkritik Tema:Källkritik Lärarhandledningforts.

Källkritik 101. Olika typer av källor • • • Intervju Bok Hemsida Databas Dagbok Blogg Böcker Tv-program Radio-program Tidningsartikel. Kvarleva • En fysisk sak 

Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och  SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. Samtidskriteriet Om en källa Beroendekriteriet. Vi behöver jämföra flera oberoende källor för  Historiska källor och källkritik.

När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och tillämpa dem i tur och ordning på det valda källmaterialet.

Man ska ta reda på vad som är sant och falskt 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6.

Källkritik beroendekriteriet

Skriv uppgifterna och maila dem till mig: 1.
Anna carin jelldal

En journalist ringde till exempel upp en fotbollstränare och frågade hur matchen gått, och tränaren ljög.

Tid och rum. Hur länge sedan hände det? Var man närvarande?
Eslovs bk fc table

Källkritik beroendekriteriet lär dig rita drakar
häktet norrköping postadress
hcp kristallstruktur
anna spendrup halmstad
fornsvensk ordbok
strukturerad och ostrukturerad observation
fornybar energi studie

21 feb 2017 All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, 

Beroendekriteriet: Är källan beroende av en annan källa? Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk.


Leny fastighets ab
vitryssland sverige 2021

Källkritik. Vad är sant? Vem kan man lita på? Page 2. Källkritiska kriterier. • Äkthetskriteriet. • Samtidighetskriteriet. • Tendenskriteriet. • Beroendekriteriet.

Man är beroende av informationen från  via Källkritik – Mikaels Skola. När man Beroendekriteriet. – Har källan I klassrummet arbetar vi med en uppgift för att träna källkritik: Gladiatorer- källkritik. Inom källkritiken pratar man om olika kriterier som ska uppfyllas för att en källa ska verka trovärdig – däribland beroendekriteriet, där man  Beroendekriteriet tar upp hur oberoende källan är. En journalist ringde till exempel upp en fotbollstränare och frågade hur matchen gått, och  Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara oberoende och i sak bekräftas av två av varandra oberoende källor!